Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pandemické nemocenské

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým nemocenským je v tom, že pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenej z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie.

Pandemickú dočasnú pracovnú neschopnosť, t. j. dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie potvrdzuje ošetrujúci lekár spravidla prostredníctvom telemedicíny. Z uvedeného dôvodu lekár zasiela Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti priamo Sociálnej poisťovni. Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu nemocenského pri takto potvrdenej dočasnej pracovnej neschopnosti, musí predložiť samostatnú žiadosť o pandemické nemocenské.

Viac informácií tu: Pandemické nemocenské

Ako požiadať o pandemické nemocenské

Poistenci môžu podať žiadosť o pandemické nemocenské jedným z nasledovných spôsobov:

  1. vyplnením e-formulára bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom s pomocou mobilného telefónu, ktorého číslo je povinný údaj vo formulári (bez eID)
  2. vyplnením e-formulára s občianskym preukazom s aktivovaným čipom (s eID)

Žiadosť je naďalej možné poslať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne e-mialom, poštou alebo vhodením do na to určenej schránky umiestnenej pred budovou každej pobočky.

Podať žiadosť bez eID Podať žiadosť s eID

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Používateľ e-Služieb, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. elektronická identifikačná karta (eID) sa prihlási kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu stránky, po čom bude presmerovaný na stránku slovensko.sk. Druhá možnosť je že si nájde požadovanú službu.

Potreba:

  1. občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID)

 

Používateľ e-Služieb, ktorý nemá občiansky preukaz, klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa bez eID“ a následne bude presmerovaný na formulár.