Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Tehotenské

Tehotenské je nová nemocenská dávka, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2021. Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Ide o dávku, ktorá je určená len pre ženy, poistenky Sociálnej poisťovne. Tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám. Poistenka pre vybavenie dávky potrebuje najprv žiadosť potvrdenú lekárom.

Ďalšie informácie, podmienky nároku na tehotenské a spôsob výpočtu dávky nájdete tu: Tehotenské

Čo potrebujete k podaniu e-formulára Žiadosť o tehotenské:

  • Lekárom potvrdenú žiadosť o tehotenské* (ak si chcete uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, žiadosť vám musí lekár potvrdiť z každého nemocenského poistenia samostatne)
    • Ak si uplatňujete nárok na tehotenské iba z jedného nemocenského poistenia – kópiu prvej strany originálu Žiadosti o tehotenské potvrdenej lekárom (vyžaduje sa súbor PDF alebo obrázky JPEG/PNG, s obmedzením 5 MB na jednu prílohu)
    • Ak si uplatňujete nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, stačí poslať jednu elektronickú žiadosť, avšak priložiť treba kópiu prvej strany originálov všetkých Žiadostí o tehotenské potvrdených lekárom (vyžaduje sa súbor PDF alebo obrázky JPEG/PNG, s obmedzením 5 MB na jednu prílohu); systém umožní priložiť iba toľko príloh, koľko nemocenských poistení uvediete v časti „Poistný vzťah“
  • Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo/dátum narodenia) a kontaktné údaje
  • Dátum očakávaného (predpokladaného) dátumu pôrodu a meno a priezvisko lekára, ktorý originál Žiadosti o tehotenské potvrdil
  • Údaje potrebné na výplatu dávky (číslo účtu, adresa)
 

* Žiadosť o tehotenské (tlačivo, ktorým si poistenka uplatní nárok na tehotenské) vystaví gynekológ, v ktorého starostlivosti je poistenka na začiatku II. trimestra, po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár v žiadosti potvrdí očakávaný deň pôrodu. Ak si poistenka bude uplatňovať nárok na dávku z viacerých nemocenských poistení, lekár jej vystaví žiadosť z každého nemocenského poistenia osobitne.
Sociálna poisťovňa posúdi nárok k začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Poistenka, ktorá je zároveň zamestnankyňou nepredkladá tlačivo zamestnávateľovi na potvrdenie, keďže zamestnávateľ na žiadosti nepotvrdzuje žiadne údaje.

Podať e-formulár Žiadosť o tehotenské

Podať žiadosť elektronicky môžete dvomi spôsobmi:
1. vyplnením e-formulára s občianskym preukazom s aktivovaným čipom (Žiadosť/Prihlásenie s eID)
2. vyplnením e-formulára bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom s pomocou mobilného telefónu, ktorého číslo je povinný údaj vo formulári (Žiadosť/Prihlásenie bez eID)

Podať žiadosť bez eID Podať žiadosť s eID

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Používateľ e-Služieb, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. elektronická identifikačná karta (eID) sa prihlási kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu stránky, po čom bude presmerovaný na stránku slovensko.sk.
Druhá možnosť je že si nájde požadovanú službu.

Potreba:

  1. občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID)

 

Používateľ e-Služieb, ktorý nemá občiansky preukaz, klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa bez eID“ a následne bude presmerovaný na formulár.