Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pandemické ošetrovné

Šírenie ochorenia COVID-19 spôsobilo, že Vláda SR 12. marca 2020 vyhlásila na celom území Slovenska mimoriadnu situáciu, čím sa začala krízová situácia. Mnohí z nás sa pre krízovú situáciu musia starať o svojich blízkych.

Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania krízovej situácie. Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti.

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje na vopred neobmedzený čas počas celej krízovej situácie.
Viac informácií tu: Pandemické ošetrovné

Ako si uplatniť nárok na pandemické ošetrovné?

  1. Žiadosť o pandemické ošetrovné – Žiadosť o pandemické ošetrovné podávate počas celej krízovej situácie len raz, keď si uplatňujete nárok prvýkrát. Ak vám ho už raz schvália, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie
  2. Čestné vyhlásenie k žiadosti o pandemické ošetrovné – Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, ktorý ste starostlivosťou/opatrovaním strávili a kedy si chcete ošetrovné uplatniť a to vždy ku koncu mesiaca.

Ako podať e-formulár Žiadosť a Čestné vyhlásenie

Žiadosť o pandemické ošetrovné alebo Čestné vyhlásenie ku pandemickému ošetrovnému môžete podať dvomi spôsobmi:

  1. vyplnením e-formulára bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom s pomocou mobilného telefónu, ktorého číslo je povinný údaj vo formulári (bez eID)
  2. vyplnením e-formulára s občianskym preukazom s aktivovaným čipom (s eID)
 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Používateľ e-Služieb, ktorý nemá občiansky preukaz, klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa bez eID“ a následne bude presmerovaný na verejný portál, kde vyplní údaje formulára. Po jeho vyplnení mu bude na mobilne číslo, uvedené vo formulári odoslaný SMS overovací kód, ktorý žiadateľ zadá a následne po overení SMS kódu bude formulár odoslaný.

Používateľ e-Služieb, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. elektronická identifikačná karta (eID) sa prihlási kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu stránky, po čom bude presmerovaný na stránku slovensko.sk. Druhá možnosť je že si nájde požadovanú službu.

Potreba:

  1. občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID)