Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pandemické ošetrovné

Šírenie COVID-19 spôsobilo, že Vláda SR 12. marca 2020 vyhlásila na celom území Slovenska mimoriadnu situáciu, čím začala krízová situácia. Mnohí z nás sa kvôli krízovej situácií musia starať o svojich blízkych.

Čo je pandemické ošetrovné?

Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania krízovej situácie. Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti.

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje na vopred neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba na 10 kalendárnych dní

Kto má nárok na pandemické ošetrovné?

 1. zamestnanec,
 2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),  
 3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Na pandemické ošetrovné máte nárok, ak musíte Vášmu dieťaťu poskytovať osobné a celodenné ošetrovanie/osobnú a celodennú starostlivosť alebo musíte poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť blízkemu príbuznému (okrem dieťaťa aj rodičovi, manželovi, súrodencovi, starému rodičovi, vnúčaťu alebo svokrovcom).

Starostlivosť o deti mladšie ako 11 rokov (alebo do 18 rokov)

 • V prípade starostlivosti o deti mladšie ako 11 rokov alebo do 18 rokov (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav; o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu môžete požiadať aj priamo v žiadosti o pandemické ošetrovné) máte na pandemické ošetrovné nárok ak:
  • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia, alebo
  • jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.

Ošetrovanie tínedžerov do 16-tich rokov

 • V prípade ošetrovania dieťaťa do 16-tich rokov máte na pandemické ošetrovné nárok len ak:
  • ošetrujúci lekár dieťaťa zistí náhle zhoršenie zdravotného stavu akoukoľvek chorobou a nie je fyzicky alebo mentálne schopné postarať sa o seba.

Starostlivosť o blízkeho príbuzného

 • V prípade starostlivosti o iného blízkeho príbuzného (dieťa, rodič, manžel či manželka, súrodenec, vnúča, starý rodič, svokrovci) máte na pandemické ošetrovné nárok len ak:
  • zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou bolo uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu.

Žiadosť o pandemické ošetrovné

Žiadosť o pandemické ošetrovné podávate počas celej krízovej situácie len raz, keď si uplatňujete nárok prvýkrát. Ak Vám ho už raz schvália, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie za každý mesiac, ktorý ste starostlivosťou/ošetrovaním strávili. Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, kedy si chcete ošetrovné uplaniť a to vždy ku koncu mesiaca.

Upozornenie

Vyplnenie Vám zaberie len pár minút.

Predtým ako začnete 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Používateľ e-Služieb, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. elektronická identifikačná karta (eID) sa prihlási kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu stránky, po čom bude presmerovaný na stránku slovensko.sk. Druhá možnosť je že si nájde požadovanú službu.

Potreba:

 1. občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID)

Používateľ e-Služieb, ktorý nemá občiansky preukaz, klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa bez eID“ a následne bude presmerovaný na verejný portál, kde vyplní údaje formulára. Po jeho vyplnení mu bude na mobilne číslo, uvedené vo formulári odoslaný SMS overovací kód, ktorý žiadateľ zadá a následne po overení SMS kódu bude formulár odoslaný.